Citát / Citation

Prvým krokom na ceste k šťastiu je učenie sa.
The first step on the road to happiness is learning.

Comments