Citát / Citation

''Žiť, to je tá najvzácnejšia vec na svete, pretože väčšina ľudí iba existuje.''

 "To live, it is the rarest thing in the world, because most people only exist."/ Oscar Wilde

Comments