Citát / Citation


Vašu budúcnosť tvorí to, čo robíte dnes, nie to, čo budete robiť zajtra.
Your future is what you do today, not what you will do tomorrow.

Comments