Obmedzená povinnosťami som túžila ležať na lúke pohľadená vánkom. Bažila som po pokoji v duši, no moc a vplyv, ma ťahali na tú istú cestu. Cestu plnú nezhôd a krivdy. Úprimne závidím šarkanovi šantiacemu s vetrom.

Limited duties I longed to lie breeze caress in a meadow. I was lust  the peace of mind, but the power and influence, pulled me in the same way. Journey full of disagreements and grievances. Frankly I envy the kite which  play with the wind.

Comments