Na zamyslenie / for thinking ;)

Moje obľúbené príslovie(pochádza z Kene) .... Keď sa slony bijú, najviac trpí tráva.
My favorite saying (from Kenya).... When elephants are fighting, the most suffers grass.

Comments